fbpx
Imunitet

Alfa glukan – spoj tradicionalne medicine, znanosti i farmaceutske kvalitete

By 8. listopada 2020.2 studenoga, 2021No Comments

Alfa glukan – spoj tradicionalne medicine, znanosti i farmaceutske kvalitete

Što su to Alfa glukani?

Alfa glukani pripadaju velikoj grupi prirodnih polisaharida koji imaju različite fiziološke funkcije u živim bićima. Po sastavu i strukturi molekula najsličniji su beta glukanima, zajedno s kojima čine veću skupinu tzv. glukana – molekula koje se sastoje od više međusobno povezanih podjedinica glukoze koje su povezane u lanac dug od nekoliko molekula pa sve do nekoliko tisuća molekula. Ukratko, Alfa glukani su polisaharidi koji “pričaju” s vašim imunološkim sustavom.

Premda postoje brojne vrste polisaharida, no samo određeni dio njih stupa u interakciju s imunološkim sustavom čovjeka. Neki od ovih spojeva su poznatiji (npr. manani iz Aloe Vere, arabinoksilani – BioBran®), drugi su manje poznati (fukoidani, arabinogalaktani…), ali definitivno najpoznatije vrste biološki aktivnih polisaharida u novije vrijeme su Alfa i beta glukani. Svaka od različitih vrsta ovih spojeva ima svoje specifičnosti u djelovanju, ali ako bismo mogli svesti pod zajednički nazivnik njihovo djelovanje tada je to to prvenstveno interakcija sa stanicama nespecifičnog dijela imunološkog sustava, koji uključuje stanice poput makrofaga i dendritičnih stanica, a posljedično i aktivacija određenih dijelova specifičnog imunološkog odgovora.

Što rade Alfa glukani?

Potiču funkciju nespecifičnog, urođenog imunološkog sustava, pogotovo funkciju dendritičkih stanica, koje su važne za prezentaciju antigena, procesa bitnog za početak obrane od svih štetnih mikroorganizama. Stimuliraju i funkciju makrofaga važnu u prvim danima bilo koje infekcije. Povećavaju profil Th1 citokina (IL-12, IFN gama) koji su važni u obrani od virusa te induciraju regulatorne limfocite (IL-10). Povećavaju razinu protektivnih sekretornih IgA protutijela te povećavaju efikasnost odgovora IgG protutijela.

Zašto Alfa-glukani?

Djelotvornost Alfa glukana primijećena je kroz više tisućljeća korištenja gljive Shiitake u tradicionalnoj istočnjačkoj medicini, ali i razvojem znanstvenih istraživanja i moderne farmaceutske proizvodnje koja je omogućila ekstrakciju aktivnih tvari i njihovu standardizaciju, kako bi učinak bio zagarantiran i optimalan.

Gledajući prema vrsti molekula i djelovanju, Alfa glukane najlakše je usporediti s beta glukanima koji su i najpoznatiji biološki aktivni polisaharidi. Međutim, u usporedbi s njimaAlfa-glukani su manje molekule, što utječe na njihovu lakšu probavljivost i apsorpciju, odnosno bolju bioraspoloživost. Budući da to znači i jaču aktivnost, potrebno im je znatno kraće vrijeme da ostvare maksimalni učinak: beta-glukani se prosječno koriste 12 tjedana, dok je Alfa-glukan dovoljno uzimati tokom 6 tjedana. Dodatno, standardizirani pripravci Alfa glukana farmaceutske kvalitete, kakvi se dobivaju iz poznate i cijenjene Shiitake gljive (npr. AHCC®), ujedno sadrže i određenu količinu beta glukana, čime pokrivaju širi spektar učinaka od proizvoda na bazi kvasaca koji sadrže isključivo beta glukane.

Što je AHCC® i koja je razlika između njega i jačeg oblika – AHCC®-FD Standard?

Kako Alfa glukani mogu biti raznolike molekule, a ujedno s time i njihovi učinci mogu varirati, u Japanu je razvijen sustav kvalitete i standardizacije dobivenog ekstrakta Alfa glukana, koji se naziva AHCC® (Active Hexose Correlated Compound). Ovaj patentirani proces proizvodnje razvijen je pred više od 30 godina na Sveučilištu u Tokiju, a do danas je njegovo djelovanje potvrđeno studijama na preko 4000 ljudi u 30 zemalja svijeta, više od stotinu znanstvenih radova i knjiga te preko 30 godina korištenja kao jednog od glavnih sastojaka proizvoda za imunitet u SAD-u i Japanu.

Shiitake gljive, izvor iz kojeg se dobiva AHCC®, sadrže i Alfa i beta glukane, stoga je potrebno nakon procesa pročišćavanja standardizirati i osigurati kvalitetu ekstrakta. Sam postupak osigurava očuvanje modifikacije molekula, acetilacije, koja je zaista esencijalna za djelovanje. AHCC® sadrži ukupno 75,9 g polisaharida, od čega 15,8 g Alfa glukana te 0,2 g beta glukana u 100 g proizvoda. S obzirom na udio ekstrakta micelija u finalnom ekstraktu postoje dva tipa AHCC-a:

· AHCC® s 45% ekstrakta micelija,

· AHCC®-FD (Freeze Dried) sa 75% ekstrakta micelija (koncentriraniji oblik).

Treba biti svjestan kako im se razlikuju doziranja. Doza od jednog grama AHCC® ekvivalentna je 600 mg AHCC®-FD ekstrakta. Ova je napomena bitna jer je dio kliničkih studija rađen s AHCC, a dio s AHCC-FD ekstraktom, pa sugerirane doze uvijek treba preračunati ovisno o tome koji se ekstrakt koristi. Proizvodi koji sadrže AHCC®-FD Standard obično se uzimaju u dozi od 1/dan, dok se proizvodi s AHCC® uzimaju po 2-3/dan. Ova je razlika vrlo bitna kod doziranja, tako da je zbog potrebe za manjom dozom AHCC®FD Standard postao preferirani oblik.

Zaključno, Alfa glukan ne djeluje direktno na bakterije, viruse i/ili gljivice. On djeluje tako da ojačava imunološki sustav te tako pomaže pri održavanju sposobnosti obrane organizma od takvih opasnosti onda kada je vama najpotrebnije.